rat_phone085- 800 0054

Tot 15:00 uur bereikbaar

rat_phone 085 – 800 00 54

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Privacyverklaring   R|A|T Holland versie 1.1

Dit is de privacyverklaring van de Kamer van Koophandel, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52876101, inzake de website rat-holland.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door RAT- Holland door middel van het klantensysteem van RAT- Holland en de verwerkingen via onze website rat-holland.nl.
RAT- Holland respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van RAT- Holland. U dient zich ervan bewust te zijn dat RAT- Holland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van RAT- Holland, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van RAT- Holland en gebruikt om onze diensten en of produkten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door RAT- Holland kan worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten.
Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van rat-holland-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door RAT- Holland. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en RAT- Holland.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels emailadres; admin@rat-holland.nl.

Bewaartermijn
RAT- Holland bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Met betrekking tot de door u ingevulde contactformulier en accountgegevens  worden deze bewaard met het doel historische gegevens op te halen met betrekking tot service en garantie.

Cookies
De Rat-holland website maakt indirect gebruik van remarketing-cookies via Google. Hiermee wordt onthouden welke informatie u op onze website bekijkt, waarmee remarketing-lijsten worden opgebouwd, zonder dat dit naar een persoon herleidbaar profiel leidt. Hiermee zijn wij in staat om op andere websites u relevante gerichte advertenties te kunnen tonen.
Lees het privacybeleid van Google m.b.t. advertenties voor meer informatie, alsook het privacybeleid van Google Analytics voor algemene informatie over het privacybeleid van Google.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Met betrekking tot het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp, net als Google zijn ze gecertificeerd zijn door het EU-US Privacy Shield,  MailChimp voldoet aan de strenge eisen van dit shield, wij hebben een verwerkersovereenkomst met beide bedrijven.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van RAT- Holland. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: RAT Holland, Herenweg 344, 2211VG Noordwijkerhout, u kunt ook mailen naar admin@rat-holland.nl